YPSOMED, s.r.o.

Ypsomed, s.r.o. je firmou, která podpořila projekt "Letní zdravotně edukační tábor 2018" částkou

8 000,- Kč

určenou na úhradu přepravy dětí na tábor.