Poslání a cíle

Našim posláním je 

  • pomoci dětem s diabetes mellitus a jiným autoimunitním onemocněním a jejich rodinným příslušníkům, 
  • organizovat společná setkání a umožnit vzájemnou výměnu zkušeností.

.

Cílem je 

  • přispívat ke zvyšování informovanosti široké veřejnosti o problematice DM,
  • zrovnoprávnit postavení osob s DM ve společnosti, 
  • dosáhnout rovného postavení dětí s DM v předškolních, školních a dalších zařízeních.

Je důležité 

  • usilovat svou činností o zlepšení péče o osoby s DM,
  • podílet se na jejich celoživotním vzdělávání z oblasti léčby diabetu a tak se vyrovnat s tímto celoživotním onemocněním,
  • posilovat sebevědomí dětí.
Hlavní činností je zejména:

organizace seminářů s odbornou tématikou (edukace dětí a rodičů, odborná prezentace nových směrů v diabetologii, prezentace výrobků a pomůcek pro diabetiky a jejich využití v běžném životě)

POTKÁVÁME SE

třeba na  schůzkách členů a všech, kteří aktivně přistupují k léčbě

.

EDUKUJEME SE

organizujeme  jednodenní i víkendové semináře a pobyty s odbornou tématikou

 

ZAJISTÍME A PŮJČÍME

různé kompenzační pomůcky včetně odborné literatury

POŘÁDÁME DIA TABORY

zajistíme letní zdravotně edukační tábory 

s lékaři a odborníky

SPORTUJEME

zajišťujeme sportovní a společenské aktivity pro odporu zdravého životního stylu

POSKYTUJEME  

poradenské služby a  odborné prezentace nových směrů v diabetologii a jejich využití v běžném životě