Poslání a cíle

  • Naším posláním je pomoci dětem s diabetes mellitus a jiným autoimunitním onemocněním a jejich rodinným příslušníkům. 
  • organizovat společná setkání a umožnit vzájemnou výměnu zkušeností

.

  • Cílem je přispívat ke zvyšování informovanosti široké veřejnosti o problematice DM, zrovnoprávnit postavení osob 
  • s DM ve společnosti, dosáhnout rovného postavení děti s DM v předškolních, školních a dalších zařízeních.
  • Je důležité usilovat svou činností o zlepšení péče o osoby s DM 
  • a podílet se na jejich celoživotním vzdělávání z oblasti léčby diabetu a tak se vyrovnat s tímto celoživotním onemocněním a posilovat sebevědomí dětí.

Hlavní činností je zejména:

organizace seminářů s odbornou tématikou (edukace dětí a rodičů, odborná prezentace nových směrů v diabetologii, prezentace výrobků a pomůcek pro diabetiky a jejich využití v běžném životě, právní a sociální poradenství)

POTKÁVÁME SE

třeba na  schůzkách členů a všech, kteří aktivně přistupují k léčbě

.

EDUKUJEME SE

organizujeme  jednodenní i víkendové semináře a pobyty s odbornou tématikou

 

ZAJISTÍME A PŮJČÍME

různé kompenzační pomůcky včetně odborné literatury

POŘÁDÁME DIA TABORY

zajistíme letní zdravotně edukační tábory 

s lékaři a odborníky

SPORTUJEME

zajišťujeme sportovní a společenské aktivity pro odporu zdravého životního stylu

POSKYTUJEME PRÁVNÍ A SOCIÁLNÍ 

poradenské služby a  odborné prezentace nových směrů v diabetologii a jejich využití v běžném životě