MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Moravskoslezský kraj podpořil náš projekt "Žijme naplno - rovný přístup pro děti s diabetem 2018" částkou

52 000,- Kč,

která je určena především na podporu edukací nových pacientů a tvorbu edukačních sad.