ROCHE s.r.o.


Děkujeme firmě ROCHE s.r.o. za finanční podporu. Za účelem realizace projektu "Vítání podzimu 2020" nám byl poskytnut příspěvek ve výši 5 000,- Kč.