ROCHE s.r.o.

Děkujeme firmě

ROCHE s.r.o.

za finanční podporu.

Za účelem realizace projektu "Vítání podzimu 2020" nám byl poskytnut příspěvek ve výši 5 000,- Kč.