NADAČNÍ FOND AVAST

Nadační fond AVAST poskytl našemu spolku nadační příspěvek na projekt "Společně vše zvládneme 2018" v celkové výši 

25 000,- Kč.

Týdenní sportovně edukační pobyt pro rodiny s diabetickými dětmi se uskutečnil v Horské chatě Bílá v centrální části obce.