ABBOTT LABORATORIES, S.R.O.

Děkujeme firmě ABBOTT LABORATORIES, S.R.O. za finanční podporu.


Děkujeme firmě Abbott za podporu akce "Společně vše zvládneme 2023" 

tábor pro rodiče a děti částkou 8 000,-Kč


V roce 2022 firma podpořila akci "Společně vše zvládneme" tábor pro rodiče a děti částkou 5 000,-Kč


V roce 2021 firma podpořila akci "Vítání podzimu" částkou 5 000,-Kč


Za účelem realizace projektu "Vítání podzimu 2020" nám byl poskytnut příspěvek ve výši 10 000,- Kč.