ABBOTT LABORATORIES, S.R.O.

Děkujeme firmě 

ABBOTT LABORATORIES, S.R.O.

za finanční podporu.

Za účelem realizace projektu "Vítání podzimu 2020" nám byl poskytnut příspěvek ve výši 10 000,- Kč.