MTE spol. s.r.o.

Děkujeme firmě MTE spol. s.r.o. za finanční  podporu edukačních aktivit v roce 2020 ve výši 30 000,- Kč.