A.IMPORT.CZ spol. s r.o.

Děkujeme firmě A.IMPORT.CZ spol. s r.o. za podporu Letního zdravotně edukačního tábora 2023 ve výši 5 000,-Kč


Děkujeme firmě A.IMPORT.CZ spol. s r.o. za podporu aktivit našeho spolku.

V roce 2021  firma podpořila:

Letní zdravotně edukační tábor částkou 5 000,- Kč 

Edukační pobyt "Vítání podzimu" částkou 5 000,- Kč