NADAČNÍ FOND TESCO

Nadační fond Tesco nám v roce 2018 poskytl v rámci projektu "Proužky dětem" nadační příspěvek v hodnotě 

30 000,- Kč 

na zakoupení testovacích proužků do glukometrů.  

Proužky jsou určeny pro měření glykémií diabetických dětí na pobytových akcích spolku a jsou poskytovány také dětem, kterým limit hrazený pojišťovnou nestačí.