Děkujeme srdečně všem dárcům a sponzorům, bez kterých by naše činnost nebyla možná.

Sklady plus s r. o.                        Jiří Chromčák  Stavební a montážní práce