Děkujeme srdečně všem dárcům a sponzorům, bez kterých by naše činnost nebyla možná.

Sklady plus s r. o.                   

     Jiří Chromčák  Stavební a montážní práce