Klasifikace a členění diabetu

03.03.2018

Široká laická veřejnost vnímá diabetes jako onemocnění postihující starší generaci, které lze ve většině případů léčit dietou, popřípadě v kombinaci s tabletami. Je nutno rozlišovat mezi dvěma základními typy onemocnění. Diabetes mellitus 1. typu (dále DM 1) a Diabetes mellitus 2. typu (dále DM 2). Tyto dva typy mají společného jmenovatele a to hyperglykémii neboli vysokou hladinu krevního cukru a přítomnost glukózy v moči, ale příčiny vzniku, průběh a způsob léčby nemocí jsou zcela odlišné.


Diabetes mellitus 1. typu

V prvotních stádiích diabetu 1. typu jsou vlastním imunitním systémem ničeny buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulín, což postupem času vede k úplnému nedostatku vlastního inzulínu a nutnosti si doživotně inzulín aplikovat injekčně. Proto se řadí mezi tzv. autoimunitní poruchy.

Vznik DM 1 nesouvisí s tím, je-li člověk štíhlý nebo obézní, není žádná souvislost s oblíbeností sladkých pokrmů ani s celkovou životosprávou. První projevy nastávají většinou při manifestaci jiné nemoci, kdy člověk spotřebovává více inzulínu.
Tento typ vzniká v dětském věku, dospívání nebo v rané dospělosti. Méně často ve zralém věku. Příčiny diabetu nejsou zcela známy. Genetická podmíněnost diabetu 1. typu není zcela objasněna, neboť tento typ se objevuje v i rodinách, kde se žádná genetická predispozice nevyskytuje.

Diabetes Mellitus 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu (dále DM 2) je důsledkem více příčin, hlavní roli zde hraje inzulínová sekrece, genetická predispozice a řada vnějších faktorů, jako je obezita (s nadváhou je DM 2 spojen v 60 - 90 %) → nadměrný příjem kalorií, nevhodné složení stravy, stres, malá fyzická aktivita a kouření.
Tělo neumí na inzulín dobře reagovat, ztrácí k němu vnímavost. Tento typ vzniká obvykle po 40. roce věku, jenom vzácně se objeví dříve.

Projevy nemoci jsou často nenápadné, onemocnění může probíhat měsíce či roky skrytě. Typickými chronickými příznaky jsou únava, malátnost, rozmazané vidění, suchá a svědivá kůže, infekce močového traktu, opakované infekty na kůži (kvasinky, hnisání) - špatné hojení ran, v neposlední řadě ztráta citlivosti dolních a horních končetin.

Pro určení diagnózy DM 2 je dostačující opakovaná hyperglykémie (vysoká hladina krevního cukru) vyšší než 7.0 mmol/l. V případě hraničních hodnot se provádí tzv. orální glukózový toleranční test (oGTT). Tento test se také používá v těhotenství u skupin se zvýšeným rizikem vzniku diabetu, provádí se ve 24. - 28. týdnu těhotenství.

Tabulka znázorňuje hlavní charakteristiku DM 1 a DM 2 a specifikuje rozdíly mezi těmito základními typy.

Specifické formy Diabetu

Gestační diabetes mellitus

Jde o poruchu glukózové tolerance či diabetes mellitus vzniklý v průběhu těhotenství. Porucha glukózové tolerance různého stupně se objevuje v těhotenství asi u 2 - 6 % těhotných. Na vzniku se podílí změny hormonálních hladin a porucha glukózové tolerance. Diabetes se musí léčit a upravit. Po ukončení těhotenství mizí, ale je třeba jej překlasifikovat, neboť pozdější vznik diabetu není vyloučen.

Hraniční poruchy glukózové homeostázy

Tvoří přechod mezi normální tolerancí glukózy a diabetem. Patří sem zvýšená glykémie na lačno pro hodnoty glykémie 6,1 - 6,9 mmol/l a porucha glukózové tolerance. Porušená glukózová tolerance se prokazuje tzv. orálním glukózovým tolerančním testem (oGTT). Glykémie po podání 75 g glukózy v čaji dosahuje 7,8 - 11,1 mmol/l. Pokud nevznikly v těhotenství, jsou považovány pouze za hraniční stavy. Nejsou spojeny s rozvojem mikrovaskulárních komplikací, naproti tomu zvyšují riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Typ MODY

Typ se manifestuje do 25 let a je více než 5 let kontrolovatelná bez podávání inzulínu. Je podmíněna genetickým defektem beta buněk. Bylo definováno 6 podskupin MODY.

Diabetes mellitus jako součást jiných chorob je méně častý. Jedná se o závažné choroby pankreatu, které zničí i jeho vnitřně sekretorickou část, jako akutní nekróza, záněty a nádory pankreatu. Dále jsou to endokrinologická onemocnění s nadprodukcí hormonů, které působí proti inzulínu. Diabetes lze také vyvolat dlouhodobým podáváním léků, jako jsou např. glukokortikoidy a může být součástí některých vrozených chorob (Downův syndrom).