Standardy a pomůcky

05.03.2018

Standardy zdravotní péče o diabetika - nebo-li doporučené postupy hrazené zdravotní péče o diabetického pacienta jsou k nahlédnutí v následující struktuře na stránkách České diabetologické společnosti, která se na jejich vytváření významně podílela:

Péče o pacienta s diabetes mellitus 1.typu www.diab.cz
Péče o pacinta s diabetes mellitus 2.typu www.diab.cz
Doporučení k edukaci diabetika www.diab.cz
Standardy péče o diabetickou neuropatii www.diab.cz
Labolatorní diagnostika a sledování stavu diabetu mellitu www.diab.cz
Standardy péče pacientů se syndromem diabetické nohy www.diab.cz
Standardy dietní léčby pacientů s diabetem www.diab.cz
Standardy péče při diabetické nefropatii www.diab.cz
Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství www.diab.cz