Děkujeme srdečně všem dárcům a sponzorům, bez kterých by naše činnost nebyla možná.