Děkujeme srdečně všem dárcům a sponzorům bez kterých by naše činnost nebyla možná.